Asesmen Formatif Mapel IPAS SMK: Teknik Otomotif

Quiz untuk menilai pencapaian pembelajaran Mata Pelajaran Projek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) 

Identitas: 
Bidang Keahlian       : Teknologi Manufaktur dan Rekayasa          
Program Keahlian     : Teknik Otomotif
Jenis Kegiatan           : Asesmen Formatif Semester Genap

Tags :-

Post a Comment

0 Comments